a

Lise Rutgers naar landelijke wedstrijden

Lise Rutgers naar landelijke wedstrijden

Lise Rutgers door naar landelijke wedstrijden

Op zaterdag 20 januari was het opnieuw weerwedstrijddag voor de turnsters van G.V. Fysion Nijverdal. Dit maal was onzetweede divisie aan de beurt. Tijdens de wedstrijd in Hellendoorn konden zij eenplek proberen te bemachtigen voor de landelijke wedstrijden. 

 

In wedstrijdronde 2 waren Karit Lorkeers (pupil 1N2), Iris Volkers en Lise Rutgers (jeugd 1 N3) aan de beurt. In de afgelopenmaanden is hard gewerkt om tijdens deze wedstrijd het maximale er uit te halen.

Karit begon op rek, hier liet ze op de vorigeplaatsingswedstrijd nog punten liggen, maar wist dit maal haar punten hier tepakken en turnde naar kunnen. Op balk kreeg ze weer veel complimenten en konhaar gehele oefening zonder grote fouten uit turnen; een verdiende 5eplek op dit toestel! Op vloer een nieuw element; ze liet voor het eerst flickflacksalto zien. Karit heeft het maximale er uit gehaald en turnde maar liefst tweepunten bij haar eindtotaal op ten opzichte van de vorige wedstrijd. Helaas wasdit niet genoeg voor de doorstroming, ze zal zich nu gaan richten op volgendwedstrijdseizoen.

Iris Volkers en Lise Rutgers mochten op brugbeginnen, hier werden goede oefeningen geturnd. Op balk kon Lise haar zenuwenin bedwang houden en wist er op te blijven. Iris moest helaas de balk twee keerte vroeg verlaten. Op vloer hebben de meiden hard gewerkt aan hun uitstraling;dat was heel erg goed te zien, ze straalden! Op het toestel sprong maakten demeiden de wedstrijd mooi af. Iris is 15e geworden en kwam in dedoorstromingslijst als eerste turnster onder de streep terecht en is hiermeeeerste reserve voor de landelijke wedstrijden. Lise werd, net als de voorgaandeplaatsingswedstrijd, 6e in het eindklassement en heeft zich hiermeeruimschoots geplaatst voor de landelijke wedstrijden! Op naar de ¼finale!!