a

Algemene Ledenvergadering

Agenda

 
1. Opening
2. Ingekomen stukken / Mededelingen
3. Vaststelling verslag A.L.V. 18-06-2018 - De Notulen van de vorige algemene ledenvergadering kunt u terug vinden op de website van Fysion Nijverdal ( www. Fysion-nijverdal.nl)
4. Algemeen jaarverslag 2018
5. a. Financieel jaarverslag 2018 b. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden.
6. Voorstel tot wijziging contributie ingaande op 01-09-2019
7. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar - Gerben Grootenhuis als tweede voorzitter - Aniek Achterkamp als algemeen bestuurslid en bestuurslid danszaken - Martin Winterman als bestuurslid PR Verkiesbaar als nieuw bestuurslid - Elsanne Luijmes als bestuurslid PR
8. Update Vereniging
9. Sluiting (21.30 uur)


Wanneer: maandag 24 juni 2019

Waar: Sporthal de Kruidenwijk