a

Contributie

Hoeveel contributie betaalt u? In 2019 vanaf 1 januari


Even voorstellen…….

Gymsportvereniging Fysion Nijverdal, een eigentijdse vereniging met ± 1.000 leden, opgericht op 01-02-2012 n.a.v. de fusie tussen Gymnastiek Vereniging Nijverdal, opgericht 15 januari 1931 en Christelijke Gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kracht, opgericht 12 september 1924.

Fysion biedt een rijk scala aan bewegingsmogelijkheden voor jong en oud, in vrijwel alle wijken van Nijverdal.

Met een lidmaatschap van Fysion maakt u een goede keus. Fysion biedt u de mogelijkheid tot vele vormen van bewegen.

Bovendien wordt naast het sportieve element ruim aandacht besteed aan een gezellige en ontspannen sfeer. Ons motto is dan ook

BEWEEG………… 

 MAAR MET PLEZIER !

Wat heeft Fysion u te bieden? 

Een greep uit ons activiteiten aanbod:  

· Gymnastiek/Turnen
· Ouder/kind gymnastiek
· Springen
· Acrogym
· Ritmische gymnastiek
· Jazzdance /Hip Hop
· Streetdance
· Free Running
· Conditietraining / Volleybal
· Aerobic / Steps
· Callanetics/BBB oefeningen
· Zumba
· Aangepast sporten
· Meer Bewegen Voor Ouderen

De turn, jazz, acrogym en ritmische gym afdeling hebben selectiegroepen en/of demogroepen, bestemd voor degenen die op dit onderdeel op een hoger niveau willen en kunnen komen.

Hoeveel contributie betaalt u? In 2019 vanaf 1 januari

Recreatiegroepen U betaald (exclusief Bondscontributie)

Jeugdleden (t/m 15 jaar)
Jeugdleden (t/m 15 jaar)
Leden 16 jaar en ouder
Leden 16 jaar en ouder
Zumba
Zumba
per lesuur
elk meerder lesuur per week
per lesuur
elk meerder lesuur per week
per lesuur
elk meerder lesuur per week

€ 9,00 per maand
€ 5,75 per maand
€ 10,75 per maand
€ 6,75 per maand
€ 13,00 per maand
€ 8,25 per maand

per lid € 108,00 op jaarbasis.
per lid € 69,00 op jaarbasis.
per lid € 129,00 op jaarbasis.
per lid € 81,00 op jaarbasis.
per lid € 156,00 op jaarbasis.
per lid € 99,00 op jaarbasis.
M.B.V.O. groepen
per lesuur € 10,75 (dit is--à

€ 8,60 per maand

per lid € 103,20 op jaarbasis.

Voor de selectiegroepen en demogroepen gelden andere tarieven, n.l. het wedstrijdsporttarief.

Jeugdleden (t/m 15 jaar) betalen € 8,25 per lesuur. (Op jaarbasis € 99,00 per lesuur) Geen goedkoper meerder uur.

Leden 16 jaar en ouder betalen € 9,75 per lesuur. (Op jaarbasis € 117,00 per lesuur) Geen goedkoper meerder uur.

Over de contributie

De contributie moet per maand worden betaald door middel van automatische incasso. Contributie wordt vooraf geïnd.

De contributie is berekend op jaarbasis en wordt geheven in 12 maandelijkse termijnen. Afmelding per maand is mogelijk.

Genoemde contributiebedragen zijn exclusief Bondscontributie. Iedere maand wordt tevens middels automatische incasso Bondscontributie geïncasseerd. Bondscontributie is voor ieder actief lid een verplichte afdracht aan de KNGU. De bedragen voor 2019 zijn voor jeugdleden € 1,85

en voor volwassenen € 2,25 per maand.

Voor een contributie herinnering wordt € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht.

Aanmelden als lid

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier bij de leiding.

Bij de 1e keer contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijvingskosten in rekening gebracht.

Lidmaatschap beëindigen bij Ledenadministratie

› Lidmaatschap beëindigen kan uitsluitend schriftelijk, of via de site voor aanvang van een nieuwe contributieperiode.

Indien het lidmaatschap na de 15e van de maand wordt beëindigd zal nog een volle maand contributie worden geïnd.

Schriftelijk Email adres ledenadministratieledenadministratie@fysion-nijverdal.nl.

Gymsportvereniging Fysion Nijverdal

T.a.v. Ledenadministratie

Postbus 245 Wel en Wee over FYSION

7440 AE Nijverdal De leden kunnen op internetsite www.fysion-nijverdal.nl op de hoogte blijven over het wel en wee van Gymsportvereniging Fysion Nijverdal.

Meer weten?

Hebt u na het lezen van deze informatie brochure nog behoefte aan meer informatie dan kunt u terecht bij:

Carolien Volkers (Secretariaat)
Sander Heuver (Ledenadministratie)
Martin Winterman (PR, Sponsoring)
Marieke Rolink (Communicatie)
Aniek Achterkamp (Algemene zaken)
Martin Kranenborg (Penningmeester)
Rick Bouwhuis (Coördinatie algemeen)
Tamara Hartgers (Coördinatie dans)
Janny Stegink /Rieke Vliek (Coördinatie gym)
secretaris@fysion-nijverdal.nl
ledenadministratie@fysion-nijverdal.nl
pr@fysion-nijverdal.nl
communicatie@fysion-nijverdal.nl
algemenezaken@fysion-nijverdal.nl
penningmeester@fysion-nijverdal.nl
gymcoordinatie@fysion-nijverdal.nl
danscoordinatie@fysion-nijverdal.nl
gymcoordinatie@fysion-nijverdal.nl


Bankrelatie: IBAN/rekening nr.: NL38 RABO 0380 9199 23/ BIC: RABONL2U t.n.v. Gym.Ver. Fysion Nijverdal