a

Contributie

Even voorstellen

Gymsportvereniging Fysion  Nijverdal, een eigentijdse vereniging met ± 1.000 leden, opgericht op 01-02-2012 n.a.v. de fusie tussen Gymnastiek Vereniging Nijverdal, opgericht 15 januari 1931 en Christelijke Gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kracht, opgericht 12 september 1924.  

Fysion biedt een rijk scala aan bewegingsmogelijkheden voor jong en oud, in vrijwel alle wijken van Nijverdal.


Met een lidmaatschap van Fysion maakt u een goede keus. Fysion biedt u de mogelijkheid tot vele vormen van bewegen. Bovendien wordt naast het sportieve element ruim aandacht besteed aan een gezellige en ontspannen sfeer. Ons motto is dan ook “beweeg……maar met plezier”.


Wat heeft Fysion u te bieden?

 • Gymnastiek/ turnen
 • Ouder en kind gym
 • Springgroep
 • Acrogym
 • Aangepast sporten
 • Ritmische gymnastiek
 • Jazzdance/Hip Hop
 • Streetdance
 • Freerunning
 • Meer bewegen voor ouderen
 • Volleybal
 • Aerobics
 • Conditie training
 • Zumba


De turn, jazz, acrogym en ritmische gym afdeling hebben selectiegroepen en/of demogroepen, bestemd voor degenen die op dit onderdeel op een hoger niveau willen en kunnen komen.


Hoeveel contributie betaalt u? In 2019 vanaf 1 januari


Recreatiegroepen  ( Deze prijzen zijn exclusief bondscontributie)


Jeugdleden ( t/m 15 jaar)

Per lesuur

 • € 9,00 euro per maand
 • € 108,- euro per jaar


Extra uren per week

 • € 5,75 euro per maand
 • € 69,- euro per jaar


Leden 16 jaar en ouder

Per lesuur

 • € 10,75 euro per maand
 • € 129,- euro per jaar


Extra uren per week

 • € 6,75 euro per maand
 • € 81,- euro per jaar


Zumba

Per lesuur

 • € 13,00 euro per maand
 • € 156,- euro per jaar


Extra uren per week

 • € 8,25 euro per maand
 • € 99,- euro per jaar


Meer bewegen voor ouderen

Per lesuur ( € 10,75)

 • € 8,60 euro per maand
 • € 103,20 euro per jaar


Selectiegroepen en demogroepen

( wedstrijdsporttarief, bij meerder uren geen goedkoper tarief)


Jeugd t/m 15 jaar

Per lesuur

 • € 8,25 euro per maand
 • € 99,00 euro per jaar


 • Leden 16 jaar en ouder

Per lesuur

 • € 9,75 euro per maand
 • • 117,- euro per jaar


Over de contributie

De contributie moet per maand worden betaald door middel van automatische incasso. Contributie wordt vooraf geïnd.

De contributie is berekend op jaarbasis en wordt geheven in 12 maandelijkse termijnen. Afmelding per maand is mogelijk. Genoemde contributiebedragen zijn exclusief Bondscontributie. Iedere maand wordt tevens middels automatische incasso Bondscontributie geïncasseerd. Bondscontributie is voor ieder actief lid een verplichte afdracht aan de KNGU. De bedragen voor 2019 zijn voor jeugdleden € 1,85 en voor volwassenen € 2,25 per maand.  Voor een contributie herinnering wordt € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht.


Aanmelden als lid
leden kunnen zich aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier bij de leiding. Bij de 1e keer contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijvingskosten in rekening gebracht.


Lidmaatschap beëindigen bij Ledenadministratie
 Lidmaatschap beëindigen kan uitsluitend schriftelijk, of via de site voor aanvang van een nieuwe contributieperiode. Indien het lidmaatschap na de 15e van de maand wordt beëindigd zal nog een volle maand contributie worden geïnd.


Schriftelijk
Gymsportvereniging  Fysion Nijverdal
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 245
7440 AE Nijverdal  


Email adres ledenadministratie: ledenadministratie@fysion-nijverdal.nl


De leden kunnen via www.fysion-nijverdal.nl  op de hoogte blijven over gymsportvereniging G.V. Fysion.


Meer weten? Dan kunt u terug bij de volgende personen:

 • Secretaris, Carolien Volkers (secretaris@fysion-nijverdal.nl)
 • Ledenadministratie, Sander Heuver (ledenadministratie@fysion-nijverdal.nl)
 • PR & Sponsoring, Elsanne Luijmes (pr@fysion-nijverdal.nl)
 • Communicatie, Marieke Rolink (communicatie@fysion-nijverdal.nl)
 • Penningmeester, Martin Kranenborg ( penningmeester@fysion-nijverdal.nl)
 • Coördinator Dans, Bas Nijland (algemenezaken@fysion-nijverdal.nl)
 • Coördinator Gym, Rick Bouwhuis (gymcoordinatie@fysion-nijverdal.nl)
 • Coördinator Gym, Rieke Vliek (gymcoordinatie@fysion-nijverdal.nl)   


Bankrelatie:

IBAN/rekening nr.: NL38 RABO 0380 9199 23/ BIC: RABONL2U t.n.v. Gym.Ver. Fysion Nijverdal