a

Contributie


Hoeveel contributie betaalt u vanaf 1 janauari 2021?

In de  Algemene ledevergadering is vastgesteld, dat er per 1 januari 2021 per lid €1,-per maand extra bij komt. Onderstaand vermelde bedragen zijn exclusief deze verhoging.


Recreatiegroepen  ( Deze prijzen zijn exclusief bondscontributie)


Jeugdleden ( t/m 15 jaar)
Per lesuur
€ 9,25 euro per maand

Extra uren per week
€ 6 euro per maand

Leden 16 jaar en ouder
Per lesuur
€ 11 euro per maand

Extra uren per week
€ 7 euro per maand


Meer bewegen voor ouderen (MBVO)
Per lesuur
€ 8,80 euro per maand


Selectiegroepen en demogroepen

(wedstrijdsporttarief, bij meerdere uren geen goedkoper tarief)

Jeugd t/m 15 jaar
Per lesuur
€ 8,50,- euro per maand


Leden 16 jaar en ouder
Per lesuur
€ 10,- euro per maand


Over de contributie
De contributie moet per maand worden betaald door middel van automatische incasso. Contributie wordt vooraf geïnd. De contributie is berekend op jaarbasis en wordt geheven in 12 maandelijkse termijnen. Afmelding per maand is mogelijk. Genoemde contributiebedragen zijn exclusief Bondscontributie. Iedere maand wordt tevens middels automatische incasso Bondscontributie geïncasseerd. Bondscontributie is voor ieder actief lid een verplichte afdracht aan de KNGU. De bedragen voor 2019 zijn voor jeugdleden € 1,95 en voor volwassenen € 2,40 per maand.  Voor een contributie herinnering wordt € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht.

Aanmelden als lid
Leden kunnen zich aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier bij de leiding. Bij de 1e keer contributiebetaling wordt € 5,00 inschrijvingskosten in rekening gebracht.

Lidmaatschap beëindigen bij Ledenadministratie
Lidmaatschap beëindigen kan via de site voor aanvang van een nieuwe contributieperiode. Indien het lidmaatschap na de 15e van de maand wordt beëindigd zal nog een volle maand contributie worden geïnd.

Schriftelijk
Gymsportvereniging  Fysion Nijverdal
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 245
7440 AE Nijverdal  

Email adres ledenadministratie
ledenadministratie@fysion-nijverdal.nl

Bankrelatie
IBAN/rekening nr.: NL38 RABO 0380 9199 23/ BIC: RABONL2U t.n.v. Gym.Ver. Fysion Nijverdal