a

Contributie november, december 2021

Wij willen u op de hoogte brengen over de laatste stand van zaken wat betreft de contributie achterstand. Zoals eerder gezegd is het de bedoeling dat eind december de contributie van november + december geïnd wordt. Dan is dus alle achterstallige contributie ingehaald. Het was eerder gebruikelijk de contributie vooraf te innen en dat is ook nu weer de bedoeling. Uiteraard gaan we niet in december een drie dubbele contributie innen. Verder spelen natuurlijk de Corona-maatregelen op het moment; de laatste tijd hebben veel groepen minder of niet getraind en momenteel zijn er natuurlijk helemaal geen lessen in de sporthal. Wij hebben daarom besloten om onze leden tegemoet te komen en voor de maand januari geen contributie te innen, behalve dan het stukje bondscontributie (aangezien die wel gewoon afgedragen moet worden aan de KNGU). Eind januari wordt dan de contributie voor februari vooraf geïnd.  


In het kort:

Rond 27 dec:     contributie van november+december wordt geïnd.

Rond 27 jan:     bondscontributie van januari + contributie van februari wordt geïnd (Fysions deel van de contributie van januari vervalt).

Rond 27 febr:     contributie van maart wordt geïnd.


Wist u trouwens dat in februari 2022 Fysion 10 jaar bestaat? Er staan diverse feestelijkheden op het programma tegen die tijd!

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen en een sportief en gezond 2022!

Groet,

Bestuur G.V. Fysion