a

Contributie

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Ook het nieuwe jaar is niet begonnen zoals iedereen gehoopt had en het ziet er naar uit, dat het coronavirus ons nog wel even in zijn greep houdt. Wel zijn in januari selectie groepen begonnen met online trainingen en buitenlessen, maar de recreatiegroepen liggen compleet stil.  Wij als Bestuur hebben bekeken hoe dit alles voor de toekomst verder moet. Een vereniging draait vooral op de inkomsten van de contributiegelden van leden. Extra opbrengstenposten  zijn inkomsten van door Fysion te organiseren van evenementen en inkomsten van sponsoren. Aangezien deze laatste inkomsten wegvallen kunnen we alleen voortbestaan op de inkomsten van contributies. Hoewel grote onkostenposten,  zoals zaalhuur van de Gemeente en vrijwilligersvergoedingen van een groot gedeelte van leiding wegvallen, blijven er wel vaste maandelijks te betalen kosten over. Dit zijn o.a. de Bondscontributie van de K.N.G.U. en diverse niet-gemeentelijke sportlocaties en natuurlijk de huur van de velden voor de buitensporters.

Deze vaste kosten zijn op een rijtje gezet en aan de hand van deze kosten is besloten de contributie van januari  2021 als volgt de gaan innen. Alle leden betalen de maandelijkse Bondscontributie, (zie voor de bedragen onze site) + de door de A.L.V. besloten € 1 contributieverhoging. Recreatie groepen krijgen een korting van 85% op de normale verenigingscontributie en selectie groepen krijgen een korting van 55% op de verenigingscontributie. Deze bedragen zullen maandag 1 februari 2021 via automatische incasso worden afgeschreven. Bij velen zal de afschrijving in 2 delen geschieden.

Wij hopen op begrip bij iedereen voor genoemde beslissing. Zonder contributie-inning zal de vereniging het begin van komend seizoen waarschijnlijk niet overleven.  

Bestuur Fysion