a

Contributie 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Nog 1 maand te gaan en het jaar is weer voorbij. Voor het sportgebeuren een dramatisch jaar. Niet alleen de leden werden beperkt door het Corona virus, maar ook ouders van leden, leidinggevenden en het bestuur van Fysion. Telkens moest gewijzigd worden om te proberen zo optimaal mogelijk lessen te kunnen verzorgen met in achtneming van de wettelijk te volgen regels.

Wij als bestuur zijn bijzonder trots op onze leidinggevenden, die zich geweldig hebben ingezet om lessen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. De organisatie van de buitenlessen deze zomer is 1 van die voorbeelden. Hierdoor kwam er voor Fysion geen totale “lockdown”  en kon een groot gedeelte van de leden doorsporten.

Spijtig genoeg hebben we het Corona virus nog niet onder de knie en het is nog onzeker hoe lang dit nog zal gaan duren. Hopelijk gaan we in 2021 een beter jaar krijgen. Maar ook in de decembermaand kunnen nog niet alle lessen worden verzorgd.                   

Het bestuur van Fysion heeft daarom besloten om de contributie van de maand december 2020 niet te incasseren voor alle leden.

Het is technisch niet mogelijk om contributies per lid te incasseren. Dit gaat per lessoort.              Om deze reden wordt van de meeste groepen de contributie van november nog wel volledig afgeschreven. Dit zal per 1 december 2020 gebeuren.                                                           

Let wel: Dit betreft dus de contributie van november.                                                              

 Indien de situatie het toelaat, zijn wij van plan om in het nieuwe jaar weer te starten met de “ouderwetse” manier van inning van de contributiegelden, te weten: inning van de contributie vooraf.

Wij wensen leden, ouders en/of verzorgers en leiding plezierige, maar vooral ook gezonde feestdagen, een goed uiteinde van 2020 en een sportief 2021 toe.


Bestuur Fysion