a

JA, IK WORD VRIJWILLIGER!

Jong of oud. Heb je veel ervaring of wil je graag leren? Wij houden van een frisse blik maar ook ervaring kan ons bestuur versterken Wie je ook bent……we zijn op zoek naar jou!

Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerkt en werkt aan een mooie, prettige en sociale gymvereniging. Het bestuur is daarbij op zoek naar versterking en zoekt een secretaris.

 

Wat zijn dan bijvoorbeeld jouw taken?


  • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
  • Is belast met de correspondentie en administratie van de vereniging, voor ¬zover deze taak niet aan anderen is opgedragen. 
  • Bewaart alle stukken, die betrekking hebben op de vereniging. 
  • Stelt de notulen van de bestuur- en algemene vergaderingen op. 
  • Stelt in overleg met de voorzitter een agenda van de bestuursvergadering op.
  •  Bespreekt vergaderruimte
  •   Besteed zo nodig schrijfwerk uit aan een (eventuele) administratief medewerker.


 Waarom zou je dit doen?

Voorop staat dat je werkt in een fijn team. En voor de één zal dit een leuke plek zijn waarin je veel kan leren op gebied van besturen, overleg en samenwerking. Voor een ander is het prettig om met al zijn of haar kennis en ervaring een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging. Kom gerust eens met ons praten als je enige interesse hebt

 

Interesse?

Mocht je vragen hebben, mail of bel met Edwin Hartgers, 0624387290,  voorzitter@fysion-nijverdal.nl


Uiteraard kan je ook altijd bij een van de andere bestuursleden informeren: Martin Kranenborg, Rick Bouwhuis of Marieke Rolink 

 

Aanmelden als kandidaat secretaris kan via hetzelfde mailadres. Doe dit bij voorkeur vóór 10  juli.