a

Nieuwe maatregelen COVID - 19

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de toegenomen verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren zijn er nieuwe maatregelen voor sport ingegaan vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.

 

De maatregelen:

 

 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt voor alle leeftijden en alle sporten. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club, de nationale selectiesporters en betaald voetbal.
 • Tot en met 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand.
 • Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat het verboden is binnen en buitensport te beoefenen in een groep van meer dan 4 personen:
  • Er mogen wel meerdere groepen van maximaal vier personen tegelijk sporten.
  • Voor het sporten buiten geldt daarbij geen maximum aantal personen; leidend is de beschikbare sportoppervlakte in combinatie met de 1,5 meter onderlinge afstand.
  • Voor het sporten binnen geldt daarbij dat mag worden gesport met maximaal 30 personen tegelijk. Dit aantal van 30 is inclusief trainer/begeleider.
  • Alle volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Aanvullende regels voor de groepen van maximaal 4 personen:
  • In de groep van maximaal 4 personen moet 1,5 meter afstand gehouden worden ten opzichte van elkaar. De groepen moeten onderling minimaal 1,5 meter afstand houden en mogen niet mengen.
  • Het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort.
  • Uitgangspunt is dat de geformeerde groepen van 4 sporters, tijdens de periode waarin de nieuwe maatregelen van kracht zijn, in een vaste samenstelling blijven trainen.
  • De trainer/begeleider telt binnen en buiten niet mee bij het maximum aantal van 4 personen.
  • Voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van 4 personen inclusief begeleider/trainer.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de sportactiviteiten.
 • De accommodatie dient na afloop van de sportactiviteit zo snel mogelijk verlaten te worden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven.
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden.

 

Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor een periode van 4 weken. Over 2 weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen.

 

Meer informatie kunt u vinden via de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Verder hebben wij ook de volgende informatie over de nieuwe maatregelen bijgesloten: Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en een factsheet en een routekaart van de rijksoverheid.

 

Mondkapjes

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt het dringende advies een niet-medisch mondkapje te dragen in onze gemeentelijke binnensportaccommodaties en Het Ravijn -zwem sport zorg-: in de centrale hal en de kleedkamers.

Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Kinderen t/m 12 jaar hoeven ook geen mondkapje te dragen.

 

Op het moment dat er weer aanpassingen c.q. versoepelingen voor sport worden aangekondigd door het kabinet zullen wij u daarover per omgaande informeren.


Het bestuur van G.V Fysion heeft besloten om de lessen van de senioren ( 55 + ) en aangepast sporten niet door te laten gaan!