a

Recent is de tweede cursus ‘In Balans’ gegeven door gymsportvereniging G.V.Fysion afgerond.

Aan deze cursus namen naast mensen, die zich naar aanleiding van een oproep in de media hadden aangemeld, ook een aantal deelnemers van de dagbesteding van ZorgAccent deel.

In de cursus is aandacht voor de gevolgen van het ouder worden en hoe hier mee om te gaan zodat men zolang mogelijk zelfstandig, in balans en mobiel blijft.

Naast dit theoretische deel van de cursus is er veel aandacht voor oefeningen, waardoor de kracht en balans wordt verbeterd. Hoewel er een duidelijk niveauverschil in beweging aanwezig was bij de verschillende  deelnemers bleek dat samen sporten, door het plezier en ieders enthousiasme, leidt tot samenwerken, waardoor iedereen op haar eigen niveau prima mee kon doen.

De deelnemers gaven aan goede oefeningen voor thuis te hebben geleerd. Ze vroegen zelfs om de beschrijving van een aantal extra oefeningen om thuis te kunnen blijven bewegen. Deelnemers gaven aan nu al duidelijk te merken dat de stabiliteit is toegenomen en zich meer bewust te zijn van valgevaar. Het oefenen van opstaan vanaf de grond (na een val)  gaf ook goede resultaten, met name meer rust en zelfvertrouwen.

Voor beide cursussen is echter het beste resultaat, dat de deelnemers het belang van bewegen in zagen en er ook zoveel plezier aan beleefden dat ze zijn blijven bewegen, zowel bij Fysion als bij andere vereningingen. Bovendien stimuleerden ze ook anderen om mee te gaan sporten.