a

Rectificatie contributie april 2021

Na het draaien van een proefversie van de contributie van april is gebleken, dat het innen van deze contributie niet te realiseren is, zoals dit op de site is vermeld en is gecommuniceerd naar de leden en/of ouders/verzorgers en leiding van G.V. Fysion.

Het systeem van de K.N.G.U. is bij de oprichting van G.V Fysion zo opgesteld, dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende groepen.

Wij hebben opnieuw een berekening gemaakt om een contributie te kunnen innen, die wel kostendekkend is.  

De contributie, die a.s. vrijdag 30 april 2021 via automatische incasso geïnd zal gaan worden is als volgt: Selectiegroepen 55% en alle overige groepen 35%.

Sportieve groet,

Bestuur G.V. Fysion