a

Succesvolleturn-dag in Hengelo

Succesvolleturn-dag in Hengelo voor Fysion

 

Opzaterdag 15 december ’18 was het de beurt aan 16 turnsters van G.V. FysionNijverdal om hun tweede plaatsing wedstrijd te turnen in de derde divisie. Dezemeiden trainen drie keer in de week hard in de Kruidenwijk om hun turnkunstente laten zien op de wedstrijden. Dit maal waren de wedstrijden georganiseerddoor Turncentrum Twente te Hengelo.

 

De jongstewedstrijdcategorie zijn de instappers N3: Sterre Pots en Lynn van Tongeren.Deze jonge meiden zijn geboren in 2010. Beide turnsters lieten zien de eersteplaatsing al goed op weg te zijn door bij de beste 10 turnsters te eindigen. Zehebben de afgelopen weken hard gewerkt om de puntjes op de i te kunnen zettenafgelopen zaterdag. Sterre heeft een persoonlijk doel behaald door voor heteerst de arabier flickflack op de wedstrijd te turnen! Lynn liet in hetbijzonder zien heel erg netjes te kunnen turnen en scoorde hiermee vooral hoogop balk en vloer. Van de 23 turnsters is Lynn 5e geworden en misteSterre net het podium met 0,1 en werd 4e

 

In eenleeftijdscategorie hoger, de meiden geboren in 2009, turnen Loïs Knobben, LoesNijendijk en Elise Roelofs in de categorie pupil 1 N3. Deze meiden hebben ditseizoen de overstap gemaakt van de 4e naar de 3e divisieen hebben enorm veel bijgeleerd in één jaar om hier te kunnen staan. Deverschillen tussen de 33 (!) pupillen waren erg klein en elk foutje scheelt eenpaar plekken in de ranglijst. Maar deze meiden wisten allen hun balkoefeningzonder val door te komen, een knappe prestatie die nog niet eerder dit seizoengelukt was op de wedstrijd! Met drie hoge balkscores begonnen de meiden goedaan deze wedstrijd. Elise haalde ook een persoonlijk doel door een dubbeleflickflack te springen op vloer, Loïs haalde heel knap haar “kip-opzwaai”; eenmoeilijk onderdeel voor deze leeftijd. Loes haalde met name haar punten doorerg netjes te werken. Loïs is 13e geworden, Loes 10e enElise mocht vol trots het brons in ontvangst nemen en werd 3e.

 

In devolgende leeftijdscategorie, in de categorie pupil 2 N3, turnde Karit Lorkeers.Na een moeilijk jaar heeft Karit de overstap van de 2e naar de 3edivisie gemaakt. Karit is een echte “balk- turnster” en liet op de eersteplaatsing al enorm moeilijke elementen vroeg in het seizoen zien. Maar waar zebijna altijd op de 10 centimeter dunne balk blijft staan, lukte dit afgelopenzaterdag niet. Karit liet ondanks een val op balk zien dan met netjes werken jenog ver kan komen en werd alsnog 8e op balk van de 27 pupillen.Karit eindigde totaal op een keurige 10e plaats.

 

Deturnsters geboren in 2007 komen uit in de categorie Jeugd 1 N4: DewiSchellevis, Demi Roosendaal en Jasmijn Eertink. Dewi (17e) haaldeeen heel mooi persoonlijk doel door voor het eerst een “half in- half uit” opsprong te laten zien en haalde een hoge brugscore. Helaas ging balk niethelemaal zoals gepland wat haar weerhield van een hoge eindscore. Jasmijnhaalde deze wedstrijd ook haar doel met haar “kip-opzwaai” en werd daarmee heelknap 4e op brug. Demi bleef met moeilijke elementen op de dunne balkstaan wat haar daar een 5e plek opleverde. De hele wedstrijd blevenDemi en Jasmijn gelijk aan elkaar opgaan en viel de beslissing bij balk. Demimocht er met het brons vandoor en Jasmijn miste net op podium en werd 4e.

 

De jeugd 2turnsters zijn de turnsters die voor het eerst in de keuze oefenstof uitkomen.Waar alle jongere leeftijdscategorieën nog voorgeschreven elementen moetenturnen, mogen zij vrij kiezen. Dit betekend eigen oefeningen met elementen diebij de turnster passen. Er zijn 4 ‘jeugd 2 turnsters’ die uitkomen in de derdedivisie: Lieke Pekkeriet, Lynn ten Dam, Lise Rutgers en Iris Volkers. Alle vierde meiden zijn erg aan elkaar gewaagd en lieten zien zonder grote fouten bij detop van de jeugdturnsters te horen. De turnsters begonnen op balk die ze allevier zonder fouten doorkwamen en in de top tien scoorden. Ook de andereonderdelen gingen foutloos. Lieke haalde op bijna alle toestellen naarmoeilijkheidsscore omhoog waar de andere drie veel netheid lieten zien. Dezetwee elementen samen bepaalden de eindscore op een toestel. Na een foutlozewedstrijd eindigden alle 4 de turnsters in de top 10: Lieke werd 8e,Lynn 6e, Iris 3e en Lise 2e

 

TaraLandman turnt in de junior-categorie. Door omstandigheden konden de nietalle trainers aanwezig zijn op de wedstrijd en werd Tara begeleidt door detrainsters van Raduga Enter, bedankt heirvoor! Een omschakeling om ook tekunnen laten zien wat je kan zonder een vertrouwd iemand naast je ;) Gelukkigwas Lieke er ook om haar te supporten. Tara begon haar wedstrijd opnieuwenorm sterk op vloer met een mooie hoge schroef achterover en overslag –streksalto; een 2e plek op het onderdeel vloer. Voornamelijk haareigen gemaakte oefening maakte opnieuw indruk; zodra de muziek aanging stierfhet geluid in de zaal en keek men naar haar vloeroefening. Tara miste nipt hetpodium op 0,3 punt in haar totaal en werd keurig 5e.

 

De seniorturnsters zijn de meiden geboren in 2003 of eerder; de laatstewedstrijdcategorie binnen het turnen. Er turnt in de senior 3edivisie een turnster van Fysion; Emma Jansen. Emma promoveerde vorig jaar uitde 4e divisie en heeft enorm hard getraind om mee te kunnen komen indit hoge niveau. Zij is de eerste turnster van Fysion die uitkomt in de seniorderde divisie, iets waar de trainers erg trots op zijn.
Zaterdag was opnieuw het niveau weer hoog en lagen de scores enorm dicht bijelkaar en werden de verschillen op 0,01 gemaakt. Emma turnde deze wedstrijdveel moeilijke elementen die ze nog niet eerder op een wedstrijd heeft latenzien en deze lukten allemaal! Voornamelijk was ze erg blij met haar geluktebrugoefening met daarin haar “losom- handstand”. Emma is keurig 14egeworden. 

 

Opzaterdag 26 januari 2019 zal de laatste plaatsing wedstrijd geturnd worden inWierden. Hierna wordt duidelijk welke turnsters doorstromen naar de districtfinale. Vanuit de district finale is het mogelijk voor de turnsters om door testromen naar het landelijke circuit.