a

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering


Geachte leden en ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij de leden van 14 jaar e.o. of de ouders/verzorgers van de leden jonger dan 14 jaar uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 18 Juni a.s. Aanvang is om 20.15 uur in “Kulturhus Kruidenwijk” aan het Kuperserf 43, 7443 HC te Nijverdal. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar! Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Agenda

 1. Opening
 1. Ingekomen stukken
 1. Verslag A.L.V. 26-06- 2017  (in te zien op onze website)
 1. Algemeen jaarverslag 2017
 1. a. Financieel jaarverslag 2017
  b. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden.
 1. Bestuursverkiezing: Verkiezing tot  bestuurslid met als taak om de  interne en externe communicatie te verbeteren. Marieke Rolink
 1. Korte vereniging update.
 1. Verkiezing vrijwilliger van het jaar.
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Hierna word u uitgenodigd om nog even gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Met sportieve groet,

Edwin Hartgers